Kamperen op de mooiste plekken van Belgisch Limburg

COVID-maatregelen

DE CAMPINGS ZIJN WEER OPEN!

08-02-2021

Eindelijk mogen onze campings weer open en daar zijn we natuurlijk heel blij mee! U bent van harte welkom voor een vakantie. De sanitairgebouwen en de receptie zijn open, de overige faciliteiten op de campings zijn nog gesloten.

Wij wensen u een goede gezondheid en hopen u snel weer te mogen begroeten op onze campings.

Inleiding

In het kader van de strijd tegen COVID-19 gelden op het hele Belgische grondgebied veiligheidsregels. Informatie vanwege de overheid vindt u op de website www.info-coronavirus.be in meerdere talen.

In België opereren kampeerbedrijven en vakantiebedrijven volgens een veiligheidsprotocol met veiligheidsmaatregelen voor een veilig verblijf. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de voornaamste gedragsregels. Volg prioritair steeds de regels en instructies van het recreatiebedrijf waar u zelf te gast bent.

De onderstaande informatie werd zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig gecontroleerd op de actualiteit in verband met de crisissituatie. Voor opmerkingen kunt u zich wenden tot de beheerders van deze website via info@camping.be. Wij wensen u een veilig kampeerverblijf in Vlaanderen!

Algemeen

 1. Neem met aandacht kennis van de geldende veiligheidsmaatregelen op het terrein en volg de instructies.

 2. Houd 1,5 meter afstand tegenover andere gasten, tegenover medewerkers van het recreatiebedrijf, leveranciers en alle andere personen die niet tot uw toegelaten sociale bubbel behoren.

 3. Kamperen en logeren gebeurt volgens de toegelaten sociale bubbel van één logerend huishouden met een maximum van 10 personen (kinderen -12 j. niet meegerekend). De maximaal 5 bijkomende personen (kinderen -12 j. niet meegerekend) bij het logerende huishouden behoren tot de toegelaten sociale bubbel van dat huishouden. Bij reserveringen en boekingen wordt deze regel gecontroleerd en zo nodig kunnen percelen of verhuuraccommodaties omgeboekt of aangepast worden. Gasten worden ingelicht dat het dagbezoek (visite) niet toegelaten wordt op het terrein behalve van personen die wonen onder hetzelfde dak als de hoofdhuurder van het perceel of van de verhuuraccommodatie.

 4. Gasten blijven in hun comfortzone. Feestjes bij andere gasten en samenscholingen zijn niet toegelaten.

 5. Was voor uw bezoek aan het sanitairgebouw, bij het verlaten ervan en bij uw terugkeer bij uw verblijf telkens uw handen.

 6. Draag bij plaatsen waar sociale afstand moeilijker is steeds een mondmasker.

 7. Ga na het gebruik van de recreatievoorzieningen direct weer naar uw verblijf.

 8. Blijf thuis of vertrek onmiddellijk van het terrein als u zich ziek voelt of één een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 °C).

 9. Blijf thuis of vertrek onmiddellijk van het terrein als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten inzake ademhaling.

 10. Schud geen handen.

 11. Volg altijd de aanwijzingen van de bedrijfsleiding en de medewerkers op.

 12. Betaal indien mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).

Receptie, onthaal- en publieksruimte

 1. In de ruimte worden een beperkt aantal gasten binnengelaten (1,5 m-afstandregel).
 2. Bij de ruimte worden de gasten geïnformeerd over de toepasselijke procedures van toegang. Er wordt duidelijk aangegeven hoeveel personen maximaal binnen mogen.
 3. Er worden in functie van de sociale afstand verplichte ingangen, uitgangen, circulatieroutes, aanlooplijnen en afstandslijnen aangegeven. Voor de zitplaatsen geldt eveneens de 1,5 m afstand.
 4. Indien de sociale afstand onmogelijk is, worden maatregelen genomen zoals installatie van plexiglas en wordt het dragen van mondmaskers sterk aanbevolen.
 5. Bij aankomst van gasten: werk bij voorkeur met tijdvakken (slots) voor aankomst, aanmelding en het verkrijgen van sleutels e.d. (te regelen bij reservatie- en boekingsprocedures). Ontsmet sleutels en andere toebehoren voor afgifte aan de gasten en bij het terugontvangen. Geef de gasten bij voorkeur de veiligheidsvoorschriften vooraf digitaal bij boeking. Voorzie de informatie in verhuuraccommodaties.
 6. Tussentijds: gasten worden geadviseerd eerst te telefoneren als ze naar de receptie willen komen. Zodoende kan een bezoek aan de receptie vermeden worden. Is bellen geen optie, moet 1 persoon tegelijk naar de receptie komen.
 7. Wij schudden geen handen.
 8. Als de receptie gesloten is, vindt de gast telefoonnummer en instructies op de deur.
 9. Boeken van accommodaties vinden online plaats (eventueel telefonisch of per mail). Bij de reservatie worden de veiligheidsvoorschriften bij aankomst, tijdens het verblijf en bij vertrek meegedeeld. Deze veiligheidsvoorschriften staan op de website van het recreatiebedrijf.
 10. Betalingen vinden zoveel mogelijk online plaats. Indien dit niet kan, worden betalingen indien mogelijk contactloos/of per pin voldaan.

Camping/terrein en percelen

 1. Kampeergasten met eigen kampeermiddelen krijgen duidelijke instructie en verwijzing naar de toegewezen plek. Door de maatregelen kan het zijn dat een andere plek wordt aangewezen dan vooraf is aangegeven.
 2. De maatregel van 1,5 m sociale afstand tegenover andere personen die geen deel uitmaken van de eigen toegelaten sociale bubbel van het logerende huishouden geldt onverkort.
 3. Gasten met eigen kampeermiddel voorzien van eigen sanitair worden bij aankomst geadviseerd om maximaal gebruik te maken van hun eigen sanitaire voorzieningen.
 4. Bij de stortbak voor het chemisch toilet of in de onmiddellijke nabijheid hangt een handreinigingsmiddel voor handhygiëne na gebruik. De klant wordt aangemaand om na het terugplaatsen van het chemisch toilet (cassette) meteen opnieuw de handen te wassen in of aan het verblijf.
 5. Elke vorm van samenscholing o.a. op de tentenweide wordt niet toegelaten. Blijf in uw toegelaten sociale bubbel!

Verhuuraccommodaties

 1. Toeristische verhuur wordt enkel georganiseerd via het centrale beheer.
 2. De maatregel van 1,5 m sociale afstand tegenover andere personen die geen deel uitmaken van de eigen toegelaten sociale bubbel van het logerende huishouden geldt onverkort.
 3. Gasten in verhuuraccommodatie voorzien van sanitair worden bij aankomst aangemaand om maximaal gebruik te maken van de eigen sanitaire voorzieningen.
 4. In het verhuurverblijf bevinden zich voldoende schoonmaakmiddelen, schoonmaakproducten en ontsmettingsmiddelen. In het verhuurverblijf bevindt zich een standaardbericht over de basisprincipes tegen COVID-19 en instructies inzake de hygiëne van het verhuurverblijf en de ventilatie.
 5. Een schoonmaakprocedure en -plan met periodiciteit worden opgesteld en uitgevoerd.
 6. Na elk verblijf is er extra aandacht voor schoonmaak en daarna het ontsmetten van alle handcontactpunten, kasten, bergingen, enz. Het verblijf wordt tijdens de schoonmaak minstens 20 minuten goed verlucht.
 7. Het personeel beschikt over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De behandeling van het gebruikt en het vers linnen- en beddengoed gebeurt gescheiden.
 8. Indien toegelaten door de fabrikant wordt textiel gewassen op meer dan 60 °C gedurende minstens 30 minuten.

Sanitaire inrichtingen

Voor gasten die in hun eigen kampeermiddel of verhuuraccommodatie beschikken over eigen sanitair geldt de regel dat zij geadviseerd worden om maximaal gebruik te maken van hun eigen sanitaire voorzieningen (zie hoger 2. en 3.) en de verplaatsingen naar het gemeenschappelijk sanitair te beperken tot het minimum.

Gasten die gebruik willen/moeten maken van de op het bedrijf aanwezige sanitaire gebouwen en voorzieningen volgen de maatregelen die uitgevaardigd zijn door het recreatiebedrijf.

 1. Indien meerdere sanitaire gebouwen aanwezig zijn, beslist de uitbater over opening of sluiting van gebouwen in functie van zijn eigen veiligheidsplan.
 2. De uitbater staat bij de (her)opening van sanitair in voor het strikt opvolgen van alle gekende maatregelen in het kader van de preventie van legionellabesmettingen.
 3. Sanitaire gebouwen worden permanent goed verlucht.
 4. Het sanitairgebouw wordt met periodieke regelmaat met extra hygiënemaatregelen schoongemaakt. Een periodieke schoonmaakprocedure en -plan worden opgesteld en uitgevoerd. Aanbevolen wordt om te werken met een periodieke schoonmaak onder gesloten deuren. De periodieke sluiting voor schoonmaak wordt geafficheerd ten behoeve van de gasten. 
 5. Het aantal gebruikers per sanitairgebouw wordt beperkt conform de 1,5 m-afstandsrichtlijn.
 6. Er worden voor de gasten duidelijk voorschriften bij aankomst gecommuniceerd, ter plekke geafficheerd en met regelmaat gecontroleerd door medewerkers. Er dient gewerkt met taalwissels of pictogrammen om de voorschriften aan te geven.
 7. Aan de gasten wordt gecommuniceerd dat zij vooraf aan het bezoek aan het sanitair bij hun recreatieverblijf hun handen moeten wassen/ontsmetten, bij het verlaten van het sanitair en nogmaals bij hun terugkeer aan hun recreatieverblijf. Faciliteiten om handen te wassen/ontsmetten bij het sanitairgebouw worden bij voorkeur aan de buitenzijde van het gebouw of bij de ingang georganiseerd om binnen in het gebouw de sociale afstand te verzekeren.
 8. Indien functioneel en mogelijk wordt gewerkt met aangegeven verplichte routes en aanlooplijnen in het sanitair om het respecteren van de sociale afstand te verzekeren.
 9. De aanlooplijnen leiden bijvoorbeeld naar wachtpunten op de sociale afstand gepositioneerd voor de individuele sanitaire cabines (toilet, wastafel, douche, enz.). De wachtpunten worden op de vloer aangegeven (bv. klever, kruisje met plakband) zodanig dat de sociale afstand steeds gerespecteerd wordt.
 10. Indien een wachtpunt binnen in het gebouw al bezet is door een persoon, dient de volgende te wachten in een aangegeven wachtrij (route/aanlooplijn). De uitbater zet indien functioneel een bord e.d. met mededeling, bijvoorbeeld “Wacht vanaf hier” (taalwissel of picto).
 11. Urinoirs worden om en om gesloten (behalve de eventuele urinoirs in een individuele cabine naar analogie van een toilet).
 12. Niet volledig afgesloten douchecabines worden om en om gesloten (dit is 1 open, 1 gesloten, 1 open, enz.) om gebruikers onderling maximaal te beschermen tegen spatten. Indien mogelijk zet de uitbater in op het vooraf reserveren van douches (via receptie, via reserveringslijst, enz.).
 13. Kinderen beneden 9 jaar worden geacht vergezeld te worden van een lid van het eigen huishouden naar het sanitair (kindersanitair).
 14. Personen uit 1 toegelaten sociale bubbel kunnen als één groep gebruikmaken van de sanitaire voorzieningen van familiebadkamers indien deze aangeboden worden (bv. reservatiesysteem).
 15. Het is toegestaan om vaat of wasgoed te wassen bij/in het toiletgebouw, waarbij 1,5 m sociale afstand aangehouden dient te worden. De uitbater neemt passende maatregelen om dit te faciliteren. De uitbater maant de gasten aan om de vaatwas in de eigen verblijfsaccommodatie te doen. 
 16. Bij de stortbak voor het chemisch toilet of in de onmiddellijke nabijheid hangt een handreinigingsmiddel voor handhygiëne na gebruik. De klant wordt aangemaand om na het terugplaatsen van het chemisch toilet (cassette) meteen opnieuw de handen te wassen in of aan het verblijf.
 17. De gasten worden aangemaand om niet langer in het sanitairgebouw te blijven dan strikt nodig. 

Milieustraat/afvalpark

 1. Bij de milieustraat/afvalpark worden de regels inzake sociale afstand duidelijk geafficheerd.

 2. Bij de milieustraat wordt het gebruik van handschoenen geadviseerd (informeer de gast bij aankomst). De handcontactpunten worden met periodieke regelmaat gedesinfecteerd. De gast wordt aangemaand om direct na het gebruik van de milieustraat de handen te wassen/te ontsmetten.

Zwembad

 1. De opening en toegankelijkheid van recreatieve zwemgelegenheden gaat conform de geldende voorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad inzake zweminrichtingen. De sector maakt gebruik van de veiligheidsprotocollen die algemeen voor de zwemgelegenheden opgesteld en uitgevaardigd worden.

 2. Op ligweides worden de maatregelen van sociale afstand geafficheerd en gegarandeerd. We volgen de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

Indoorspeelvoorziening

 1. Het openen en toelaten van indoorspeelvoorzieningen gaan conform de geldende voorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad voor dergelijke inrichtingen. De sector maakt gebruik van de veiligheidsprotocollen die algemeen voor de indoorspeelfaciliteiten gelden en uitgevaardigd worden.

Openluchtspeelvoorzieningen/speelpleinen

 1. De openluchtspeelpleinen en -speeltoestellen zijn toegankelijk. Op een speelplein worden maximaal 20 kinderen tot 12 jaar toegelaten. 

Voedingswinkel/supermarkt

 1. Het openen en de toegankelijkheid van een winkel of supermarkt op het recreatiebedrijf gaan conform de geldende voorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad voor winkels en supermarkten. • Ook hier geldt: 1,5 meter afstand tot andere mensen. • Desinfectiemateriaal voor gasten wordt zichtbaar aangeboden bij betreden van de winkel.

Horeca

 1. Het openen en de toegankelijkheid van horecavoorzieningen op het recreatiebedrijf gaan conform de geldende voorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad voor horecagelegenheden. In het bijzonder geldt een registratieplicht per tafel van minstens één persoon. De sector maakt gebruik van de Gids betreffende de opening van de horeca om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere gepaste maatregelen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Animatieteam

 1. Het animatieteam organiseert alleen activiteiten waarmee 1,5 meter afstand tussen personen is gegarandeerd. Het gebruik van mondmaskers wordt aanbevolen.

 2. Materialen worden voor en na gebruik gereinigd en ontsmet onder veilige omstandigheden voor de medewerkers.

 3. We volgen steeds de geldende regels van de Nationale Veiligheidsraad inzake het maximale aantal personen voor sportactiviteiten. Een maximum van 20 deelnemers strekt tot aanbeveling.

EHBO/BHV/hulpverlening

 1. Medewerkers met EHBO-opleidingen houden zich aan (beroeps)richtlijnen en nemen voorzorgsmaatregelen voor hun persoonlijke veiligheid.

Andere faciliteiten/verhuur

 1. Recreatievoorzieningen onder permanent toezicht zoals fietsverhuur, (midget)golf, enz. kunnen open zijn, mits rekening wordt gehouden met de 1,5 meter sociale afstand en circulatieplannen (reservatie en tijdvakken strekken tot aanbeveling). • De materialen in huur gegeven worden telkens vooraf en na gebruik grondig ontsmet.

Parkeren

 1. Op de parkeerplaatsen wordt via signalering aangegeven dat men verplicht is 1,5 m afstand te houden. • De parkeercapaciteit dient beperkt te blijven tot de toegelaten maximumcapaciteit van het logies.

Limburg Campings