Check prijzen en beschikbaarheid

Zoek & boek

COVID-maatregelen

Inleiding

In het kader van de strijd tegen COVID-19 gelden op het hele Belgische grondgebied veiligheidsregels. Informatie vanwege de overheid vindt u op de website www.info-coronavirus.be in meerdere talen.

In België opereren kampeerbedrijven en vakantiebedrijven volgens een veiligheidsprotocol met veiligheidsmaatregelen voor een veilig verblijf. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de voornaamste gedragsregels. Volg prioritair steeds de regels en instructies van het recreatiebedrijf waar u zelf te gast bent.

De onderstaande informatie werd zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig gecontroleerd op de actualiteit in verband met de crisissituatie. Voor opmerkingen kunt u zich wenden tot de beheerders van deze website via info@camping.be. Wij wensen u een veilig kampeerverblijf in Vlaanderen!

Algemeen

 1. Neem met aandacht kennis van de geldende veiligheidsmaatregelen op het terrein en volg de instructies. Informatie over de nationale veiligheidsregels via www.info-coronavirus.be.

 2. Houd 1,5 meter afstand tegenover andere gasten, tegenover medewerkers van het recreatiebedrijf, leveranciers van take-away en alle andere personen die niet tot uw toegelaten sociale bubbel behoren.

 3. Kamperen en logeren gebeurt met maximaal 1 gezin of huishouden (personen wonend onder één dak) en maximaal één nauw contact per gezin.

 4. Gasten blijven in hun comfortzone. Samenscholingen buiten in openlucht zijn toegelaten tot maximaal 10 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen. Extern dagbezoek wordt afgeraden en verloopt desgevallend steeds volgens de geldende coronamaatregelen.

 5. Was uw handen voor uw bezoek aan het sanitairgebouw, bij het verlaten ervan en bij uw terugkeer bij uw verblijf.

 6. Draag bij plaatsen waar sociale afstand moeilijker is steeds een mondmasker.

 7. Blijf thuis of vertrek onmiddellijk van het terrein als u zich ziek voelt of één een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 °C).

 8. Blijf thuis of vertrek onmiddellijk van het terrein als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten inzake ademhaling.

 9. Schud geen handen.

 10. Volg altijd de aanwijzingen van de bedrijfsleiding en de medewerkers op.

 11. Betaal indien mogelijk enkel met pin of contactloos (pin of mobiel).

Receptie, onthaal- en publieksruimte

 1. De receptieruimte is open onder beperkende veiligheidsvoorwaarden.

 2. Er wordt een beperkt aantal gasten binnengelaten (1 per 10 m²), de sociale afstand van 1,5 m wordt gerespecteerd er geldt een mondmaskerplicht. De onthaalruimte wordt geventileerd.

 3. Bij de ruimte worden de gasten geïnformeerd over de toepasselijke procedures en voorwaarden van toegang. Er wordt duidelijk aangegeven hoeveel personen maximaal binnen mogen (1 per 10 m²)

 4. Er worden in functie van de sociale afstand verplichte ingangen, uitgangen, circulatieroutes, aanlooplijnen en afstandslijnen aangegeven. Voor de zitplaatsen geldt eveneens de 1,5 m afstand.

 5. Indien de sociale afstand onmogelijk is, worden bijkomende maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld de installatie van plexiglas. Het dragen van mondmaskers wordt verplicht.

 6. Bij aankomst van gasten: werk bij voorkeur met tijdvakken (slots) voor aankomst, aanmelding en het verkrijgen van sleutels e.d. (te regelen bij reservatie- en boekingsprocedures). Ontsmet sleutels en andere toebehoren voor afgifte aan de gasten en bij het terugontvangen. Geef de gasten bij voorkeur de veiligheidsvoorschriften vooraf digitaal bij boeking. Voorzie de informatie in verhuuraccommodaties.

 7. Tussentijds: gasten worden geadviseerd eerst te telefoneren als ze naar de receptie willen komen. Zodoende kan een bezoek aan de receptie vermeden worden. Is bellen geen optie, moet 1 persoon tegelijk naar de receptie komen.

 8. Wij schudden geen handen.

 9. Als de receptie gesloten is, vindt de gast telefoonnummer en instructies op de deur.

 10. Boeken van accommodaties gebeurt online (eventueel telefonisch of per mail). Bij de reservatie worden de veiligheidsvoorschriften bij aankomst, tijdens het verblijf en bij vertrek meegedeeld. Deze veiligheidsvoorschriften staan op de website van het recreatiebedrijf.

 11. Betalingen vinden zoveel mogelijk online plaats. Indien dit niet kan, worden betalingen indien mogelijk contactloos/of per pin voldaan.

Camping/terrein en percelen

 1. Kampeergasten met eigen kampeermiddelen krijgen duidelijke instructie en verwijzing naar de toegewezen plek. Door de maatregelen kan het zijn dat een andere plek wordt aangewezen dan vooraf is
  aangegeven.

 2. De maatregel van 1,5 m sociale afstand tegenover andere personen die geen deel uitmaken van de
  eigen toegelaten sociale bubbel geldt onverkort.

 3. Gasten met eigen kampeermiddel maken maximaal gebruik van hun eigen sanitaire voorzieningen.

 4. Bij de stortbak voor het chemisch toilet of in de onmiddellijke nabijheid hangt een handreinigingsmiddel voor handhygiëne na gebruik. De klant wordt aangemaand om na het terugplaatsen van het chemisch toilet (cassette) meteen opnieuw de handen te wassen in of aan het verblijf.

 5. Samenscholingen buiten in openlucht tot maximaal 10 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet
  meegeteld, zijn toegelaten. Extern dagbezoek wordt afgeraden. Desgevallend moet extern dagbezoek
  aangemeld worden op de receptie en worden steeds alle geldende coronamaatregelen gerespecteerd.

Verhuuraccommodaties

 1. Toeristische verhuur wordt enkel georganiseerd via het centrale beheer.

 2. De maatregel van 1,5 m sociale afstand tegenover andere personen die geen deel uitmaken van de
  eigen toegelaten sociale bubbel geldt onverkort.

 3. Gasten in verhuuraccommodatie maken maximaal gebruik van de eigen sanitaire voorzieningen in de
  verhuuraccommodatie.

 4. In het verhuurverblijf bevinden zich voldoende schoonmaakmiddelen, schoonmaakproducten en ontsmettingsmiddelen. In het verhuurverblijf bevindt zich een standaardbericht over de basisprincipes
  tegen COVID-19 en instructies inzake de hygiëne van het verhuurverblijf en de ventilatie.

 5. Een schoonmaakprocedure en -plan met periodiciteit worden opgesteld en uitgevoerd.

 6. Na elk verblijf is er extra aandacht voor schoonmaak en daarna het ontsmetten van alle handcontactpunten, kasten, bergingen, enz. Het verblijf wordt tijdens de schoonmaak minstens 20 minuten goed
  verlucht.

 7. Het personeel beschikt over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De behandeling
  van het gebruikt en het vers linnen- en beddengoed gebeurt gescheiden.

 8. Indien toegelaten door de fabrikant wordt textiel gewassen op meer dan 60 °C gedurende minstens
  30 minuten.

 9. Samenscholingen buiten in openlucht tot maximaal 10 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet
  meegeteld, zijn toegelaten. Extern dagbezoek wordt afgeraden. Desgevallend moet dagbezoek aangemeld worden aan de receptie en dienen steeds alle geldende coronamaatregelen gerespecteerd.

Sanitaire inrichtingen

Voor gasten die in hun eigen kampeermiddel of in de verhuuraccommodatie beschikken over eigen sanitair geldt de regel dat zij maximaal gebruikmaken van hun eigen sanitaire voorzieningen (zie hoger 2. en 3.) en de verplaatsingen naar het gemeenschappelijk sanitair beperken tot het absolute minimum.

Gasten die gebruik willen/moeten maken van de op het bedrijf aanwezige sanitaire gebouwen en voorzieningen volgen de maatregelen die uitgevaardigd zijn door het recreatiebedrijf.

 1. Indien meerdere sanitaire gebouwen aanwezig zijn, beslist de uitbater over opening of sluiting van
  gebouwen en onderdelen in functie van zijn eigen veiligheidsplan.

 2. Er geldt een mondmaskerplicht in alle sanitaire gebouwen.

 3. De uitbater staat bij de (her)opening van sanitair in voor het strikt opvolgen van alle gekende maatregelen in het kader van de preventie van legionellabesmettingen.

 4. Sanitaire gebouwen worden permanent goed verlucht.

 5. Het sanitair gebouw wordt met periodieke regelmaat met extra hygiënemaatregelen schoongemaakt.
  Een periodieke schoonmaakprocedure en -plan worden opgesteld en uitgevoerd. Aanbevolen wordt
  om te werken met een periodieke schoonmaak onder gesloten deuren. De periodieke sluiting voor
  schoonmaak wordt geafficheerd ten behoeve van de gasten.

 6. Het aantal gebruikers per sanitair gebouw wordt beperkt conform de 1,5 m-afstandsrichtlijn.

 7. Er worden voor de gasten duidelijk voorschriften bij aankomst gecommuniceerd, ter plekke geafficheerd en met regelmaat gecontroleerd door medewerkers. Er dient gewerkt met taalwissels of pictogrammen om de voorschriften aan te geven.

 8. Aan de gasten wordt gecommuniceerd dat zij vooraf aan het bezoek aan het sanitair bij hun recreatieverblijf hun handen moeten wassen/ontsmetten, bij het verlaten van het sanitair en nogmaals bij
  hun terugkeer aan hun recreatieverblijf. Faciliteiten om handen te wassen/ontsmetten bij het sanitair
  gebouw worden bij voorkeur aan de buitenzijde van het gebouw of bij de ingang georganiseerd om
  binnen in het gebouw de sociale afstand te verzekeren. 

 9. Indien functioneel en mogelijk wordt gewerkt met aangegeven verplichte routes en aanlooplijnen in
  het sanitair om het respecteren van de sociale afstand te verzekeren.

 10. Open wastafels en urinoirs blijven om en om gesloten (behalve de eventuele urinoirs in een individuele cabine naar analogie van een toilet).

 11. Alle douchecabines en de wastafels in cabines mogen open. De uitbater maakt een eigen inschatting
  van het aantal geopende cabines in functie van de aanwezige ventilatie.

 12. Kinderen beneden 9 jaar worden geacht vergezeld te worden van een lid van het eigen huishouden
  naar het sanitair (kindersanitair).

 13. Personen uit 1 huishouden kunnen als één groep gebruikmaken van de sanitaire voorzieningen van
  familiebadkamers indien deze aangeboden worden (bv. reservatiesysteem).

 14. Het is toegestaan om vaat of wasgoed te wassen bij/in het toiletgebouw, met 1,5 m sociale afstand.
  De uitbater neemt passende maatregelen om dit te faciliteren. De uitbater maant de gasten aan om
  de vaatwas in de eigen verblijfsaccommodatie te doen, indien mogelijk.

 15. Bij de stortbak voor het chemisch toilet of in de onmiddellijke nabijheid hangt een handreinigingsmiddel voor handhygiëne na gebruik. De klant wordt aangemaand om na het terugplaatsen van het chemisch toilet (cassette) meteen opnieuw de handen te wassen in of aan het verblijf.

 16. De gasten worden aangemaand om niet langer in het sanitairgebouw te blijven dan strikt nodig.

Milieustraat/afvalpark

 1. Bij de milieustraat/afvalpark worden de regels inzake sociale afstand duidelijk geafficheerd.

 2. Bij de milieustraat wordt het gebruik van handschoenen geadviseerd (informeer de gast bij aankomst).
  De handcontactpunten worden met periodieke regelmaat gedesinfecteerd. De gast wordt aangemaand om direct na het gebruik van de milieustraat de handen te wassen/te ontsmetten.

Zwembad

 1. De zwembaden en hun recreatieve inrichtingen mogen open (bv. glijbanen, enz.)

 2. De opening en toegankelijkheid van de zwembaden gaan conform de geldende voorwaarden van de veiligheidsprotocollen die algemeen voor de zwemgelegenheden opgesteld en uitgevaardigd worden (bv. 1 bader per 10 m², mondmaskerplicht in de algemene delen omkleedruimten, toiletten, enz.)

Indoorspeelvoorziening

 1. Indoorspeelvoorzieningen en andere gemeenschappelijke speelvoorzieningen binnen mogen open mits veiligheidsmaatregelen en voorziene ventilatie.

Openluchtspeelvoorzieningen/speelpleinen

 1. De openluchtspeelpleinen en -speeltoestellen zijn toegankelijk. Op een speelplein worden maximaal 20 kinderen tot 12 jaar toegelaten. Samenscholingen van meer dan 10 volwassen personen zijn verboden.

Voedingswinkel/supermarkt

 1. De toegankelijkheid van een winkel of supermarkt op het recreatiebedrijf gaan conform de geldende voorwaarden van het geldende ministerieel besluit voor winkels en supermarkten.

 2. Ook hier geldt: 1,5 meter afstand tot andere mensen en een beperking van 1 klant per 10 m².

 3. Desinfectiemateriaal voor gasten wordt zichtbaar aangeboden bij betreden van de winkel.

Horeca

 1. Restaurants, cafés, bars en andere drankgelegenheden zijn open volgens het geldende protocol voor de horecasector. Het bedienende personeel draagt een mondmasker. Gasten mogen maximum met vier personen aan een tafel zitten. Een gezin dat uit meer dan vier personen bestaat, mag ook aan dezelfde tafel plaatsnemen. Bij elke verplaatsing dienen de klanten (vanaf 12 jaar) het mondmasker te dragen. Het verplichte algemeen sluitingsuur is 23.30 u.

Animatieteam

 1. Georganiseerde animatie-activiteiten worden beperkt tot 50 personen. Deze vinden bij voorkeur buiten plaats. Deze activiteiten die binnen plaatsvinden volgen dezelfde regels als van de horeca.

EHBO/BHV/hulpverlening

 1. Medewerkers met EHBO-opleidingen houden zich aan (beroeps)richtlijnen en nemen voorzorgsmaatregelen voor hun persoonlijke veiligheid.

Andere faciliteiten/verhuur

 1. Recreatievoorzieningen zijn open mits rekening wordt gehouden met de 1,5 meter sociale afstand, circulatieplannen en maatregelen zoals reservatie en ventilatie.

 2. De materialen in huur gegeven worden telkens vooraf en na gebruik grondig ontsmet.

Parkeren

 1. Op de parkeerplaatsen wordt via signalering aangegeven dat men verplicht is 1,5 m afstand te houden.

 2. De parkeercapaciteit dient beperkt te blijven tot de toegelaten maximumcapaciteit van het logies.

Camping De Binnenvaart